Yritys voi kasvaa monin keinoin

Yritys voi kasvaa orgaanisesti, yrityskaupalla tai franchisingilla. Franchising sopii lähes kaikille yrityksille ja useille toimialoille, jos yrityksen tavoitteena on kasvaa jo toimivalla konseptilla. Lähtökohta on, että liiketoiminta ja konsepti toimii kannattavasti. Franchising voi olla myös tehokas kasvumalli kansainvälistymiseen. Jokaisen franchisiginketjun perustamista suunnittelevan täytyy kartoittaa, että onko franchising juuri se oikea tapa kasvaa.

Franchising – kenelle se sopii?

Kasvumallia valitessa, tärkeitä pohdittavia asioita on esimerkiksi kannattavuus. Jotta ketju voi kasvaa, tarvitsee se uusia yrittäjiä. Miksi siis franchisingyrittäjä lähtisi ketjuun mukaan ja mitä konkreettisia hyötyjä siitä on?

”Franchising alkaa lähes aina tuottamaan takapainotteisesti. Toiminnan aloittaminen franchisingketjuna vaatii aina investointeja. Kolme tärkeintä asiaa onnistuneelle kasvulle; toimiva konsepti, laadukas ketjujohtaminen ja onnistunut yrittäjärekrytointi.” kertovat yrittäjät Maisa Koivisto ja Eva Brchisky Virtual Pro Team Oy:stä. Maisa Koivistolla on takana useiden franchising-ketjujen kenttäjohtamista ja 400 yrittäjärekrytointia ja Eva Brchisky on sarjaryrittäjä ja business advisor. Nyt he konsultoivat ja auttavat useita jo toimivia franchising-ketjuja sekä niitä yrittäjiä, jotka haluavat startata uuden franchising-ketjun. 

”Franchisingketjun yrittäjät käytännössä vuokraavat yritykseltä sen kehittämän konseptin. Ketjun menestys riippuu siitä, miten hyvin siihen kuuluvat yrittäjät menestyvät.”

Uusia ketjuyrityksiä syntyy jatkuvasti

Uusia ketjuja tulee koko ajan lisää. ”Tämä kertoo siitä, että liiketoimintamallina franchising toimii. Myös kuluttajat ovat tottuneet saamaan tasalaatua sekä hyvää palvelua läpi ketjun.”, toteaa Maisa. 

”Jos ketju on hyvin hoidettu, se tuottaa ja siitä saatava mielikuva on hyvä. Tässä tilanteessa toimintaan on myös helpompi saada uusia yrittäjiä mukaan.”

Oikeanlaisten yrittäjien löytäminen ja yrittäjäverkoston johtaminen on yksi menestyksen avaimista.

Miten franchisemalli auttaa yritystä kasvamaan?

”On tärkeää panostaa koulutukseen ja kouluttautumiseen, sillä franchisingiin pohjautuva liiketoiminta on täynnä kasvumahdollisuuksia.”, kertoo Eva.

”Jokaisella franchisingketjulla tulisi olla franchising-liiketoimintasuunnitelma, franchising-yrittäjien käsikirjat, Franchise Prospectus ja franchising-sopimukset.” 

”Franchise Prospectus on tärkeä dokumentti kun esimerkiksi rekrytoidaan uusia ketjuyrittäjiä. Se pitää sisällään mm. ketjun konseptin, mallilaskelmat ja ne hyödyt, joita tuleva uusi yrittäjä saa liittymällä mukaan franchisingketjuun”, summaavat itsekin yrittäjinä toimivat Maisa Koivisto ja Eva Brchisky. 

Suuri työllistävä vaikutus

Suomen Franchising-Yhdistyksen mukaan franchising-toimijat työllistävät 100 000 suomalaista. Kyseessä on merkittävä työllistäjä, joka kasvaa koko ajan.

Mitä neuvoja sitten yrityksille kannattaa antaa, jotka haluavat kasvaa franchisingilla? ”Tärkeintä on se, että ymmärtää aidosti omaa liiketoimintaa ja konseptia ennen kuin alkaa suunnittelemaan franchisingliiketoimintaa.” summaa Eva.  

Jos kaipaat apuja, Maisa ja Eva ovat järjestämässä Rastor-instituutin kanssa uutta koulutusta kasvuhakuisille yrityksille, jotka harkitsevat franchisingmallia